Ivett Axamitová

výrazná predstaviteľka keramickej tvorby na Slovensku. Pochádza z Ivanky pri Dunaji. Študovala na keramickej škole v Modre, kde získala znalosti remesla. Po absolvovaní pokračovala v štúdiu na ŠUPke v odbore keramika a súkromne absolvovala štúdium u Doc. akad. mal. Ivana Vychlopena. Profesionálne tvorí od roku 1990, kedy vytvorila prvé súborné dielo a začala vystavovať doma i v zahraničí. Celkovo pripravila asi 50 samostatných výstav, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Jej diela sú zastúpené v súkromných zbierkach po celom svete, ale jej dielo sa nachádza aj v zbierkach Vatikánu. Je významnou predtaviteľkou sakrálnej tvorby, vytvorila niekoľko monumentálnych diel do kostolov, divadla, ale i súkromných objektov.