„Vnútri jej odevom sú zlaté tkanivá...“ /Ž 45, 14/

Jozef Jurina


Každý autor, ktorý tvorí náboženské umenie, až posvätne napodobňuje Boha Stvoriteľa pravdivosťou a harmóniou znakov. Každý autor, ktorý sa svojim dielom pokúša robiť zjavným Krista, duchovne povznáša veriacich a nábožensky a esteticky vzdeláva neveriacich. Každý autor, ktorý prináša zraku odrazy neba, spoločenstva anjelov a svätých, stimuluje túžby duše aj telesnými zmyslami. Poslanie človeka tvoriť sakrálne umenie je nezastupiteľné.
Vždy som túžil, aby i v súčasnej dobe, medzi umeleckými tvorcami vyrástli ľudia, ktorí by boli schopní sprítomniť tajomstvo a nepochopiteľnosť transcendentného sveta, sveta neviditeľnej Božej krásy. Zaradili by sa k pokoleniam umelcov, ktorí svojimi schopnosťami doslova „písali“ o nadprirodzených skutočnostiach.

Medzi týchto autorov, umelcov patrí Ivett Axamitová, ktorá nám predkladá svoju náboženskú tvorbu. Stojí za to, aby sme sa pohľadom na jej diela, hoci iba na chvíľku ponorili do ich jemného tajomstva, aby sme sa pokúsili spoznať ich podstatnú, najhlbšiu - duchovnú stránku. Ivetka „píše“ farbami a tvarmi, ktoré vyvolajú záchvevy našej duše, ktoré nás otvoria pre mystické, pre Božiu skutočnosť, ktoré nám pomôžu s istotou kráčať cestou do nebeského kráľovstva.
Budem teraz trochu osobný. Vo Vrbovom, v malom mestečku pri Piešťanoch sme stavali pred niekoľkými rokmi nový kostol. Jedného dňa som stál v úžasnom priestore nového chrámu. Bola to novostavba, biele steny, prázdny interiér. Bolo treba nájsť človeka, ktorý pomôže do tohto priestoru zostúpiť kúsok neba. V tichom rozjímaní som prosil Kreatora všetkého, aby poslal človeka, ktorý svojim tvorivým duchom naplní interiér Božou velebou. Prišla medzi nás Ivett, mladá umelkyňa, ktorá sa podujala na toto dielo. Po niekoľkých mesiacoch sme všetci vnímali svetlo obrazov a reliéfov, ktorých krása a hĺbka spôsobila, že sme spoločne cítili nadpozemskú krásu, nebo medzi nami. 

Som presvedčený o tom, že na takéto poslanie sa Ivetka denne motivuje, že sa pre takúto službu neustále vzdeláva, zdokonaľuje a najmä podstupuje ustavičnú sebareflexiu v náboženskej, morálnej, odbornej a umeleckej rovine. Som presvedčený o tom, že vytvárať krásne znaky nadprirodzených skutočností je náročná úloha, veď krása samotná často podlieha dobovému vkusu. Preto Ivetka vo svojej náboženskej tvorbe využíva formy, ktorými sa čo najviac inšpiruje dokonalou a čistou krásou stvoreného, viditeľného sveta, ale neváha pracovať aj so svetom sna, tušenia a túžob. Pracuje v presvedčení, aby v jej dielach, ktoré sú prostredníkom medzi videným a tušeným, bolo čo najmenej prekážok pre srdce a myseľ na ceste k transcendentnej a neviditeľnej Božej kráse.

Pri vnímaní diel Ivett Axamitovej cítime transcendentnú silu, ktorá nás ochráni pred zlobou sveta. Akoby sme sa napĺňali energiou, ktorá nás vedie k životu v pokore, odvahe a dobre. Z jej obrazov a sôch prichádza svetlo do našich všedných dní, nádej na ceste k lepšiemu zajtrajšku. Len od nás záleží, či sa ponoríme do intímnej chvíle, keď budeme môcť snívať o radosti a láske medzi nami ľuďmi. Vnímajme Ivetkine diela, svetlo, farebnosť, obsah, prebuďme v sebe vedomie, že vnútri jej odevom sú zlaté tkanivá.