Nachádzanie odpovedí nielen v našom pozemskom svete

PhDr. Peter Jurkovič - historik umenia

 

Pre obdobie môjho prvého stretnutia s Ivett a jej umeleckou tvorbou boli typické dve témy ktoré vtedy, v roku 1997, ovládali jej ducha a inšpirovali. Obrazy šašov a svojou expresívnou výpoveďou silná religiózna tématika biblických výjavov ovládali všetky výstavné siene, kde jej diela prezentovali keramickú tvorbu subtílneho, milého, usmievavého i zamýšľavého, citlivého, navonok sebestačného ženského stvorenia, pekného a príťažlivého.

 

 

Ak by som mal rigorózne hodnotiť Axamitovej dielo a pre orientáciu čitateľov či milovníkov umenia predstaviť prehľadnú štruktúru keramickej tvorby v ktorej dominuje jej výtvarný prejav, určite by som zjednodušoval. Dve základné formálne polohy tvorby sú jednak v plastike ako trojrozmernom diele výtvarno-umeleckej či úžitkovej hodnoty a jednak v obraze, v ploche formovanej a vyskladanej keramickou asamblážou. Keramické súsošia neboli vtedy monumentálne, avšak silné výpoveďou deja a výjavu, ktorý tak sugestívne vie vyjadriť a vymodelovať Ivett. Misy, vázy, taniere, úžitková keramika... nie sú len samoúčelné predmety dekoratívneho a praktického významu. Vždy sú nositeľom figurálnej výzdoby s témami prelínajúcimi sa s jej keramickými obrazmi. Tak som Ivetku spoznal, tak sa mi zapísala do vedomia a v tomto ju stále beriem ako jedinečnú.

Pre horizontálnu líniu hodnotenia jej tvorby je príznačný meniaci sa obsah tém a inšpirácií životom. Kto Ivett bližšie pozná nemôže si nevšimnúť, že svoje životné obdobia, to čo zažíva a prežíva zreteľne zakódováva do svojej keramickej tvorby. Tie kódy sú  silné a čitateľné. Hľadanie zmyslu života a vnímanie jeho strastí, možno posmievajúc sa ľudskej dôležitosti človeka bolo dlhšie trvajúcou témou šašov a sprievodných postáv... Nachádzanie východiska a poučenia z biblických príbehov smeruje zasa veľmi emotívne k pokore a pripomenutiam nevyhnutnej potreby duchovného života ako jedinej istoty a súčasti nášho žitia.

Keď strasti vymení za slasti a optimizmus budúcich plánov  do  života vyplývajúcich z novej lásky - je to radosti v obrazoch. Anjeli a raj, Adam a Eva, nebeské ovocie a vtáctvo nebeské, bozky a  spojené ruky, zaľúbenie a vznášajúce sa siluety postáv, poetizmus prechádzajúci  aj do názvov diel. Vidíme rozsiahle kompozície postáv v ideálnych priestoroch záhrad, prírodných zákutí a idealizovaných svetoch či predstavách hlavných aktérov. 

Naplnenie svojho života  nachádza v materstve, ktoré vyrýva ďalšiu brázdu tém a nápadov spojených s privedením chlapčeka na svet. Chlapca, ktorého opakovaná podoba v mnohých obrazoch či plastikách sa celkom neopakovateľne podobá na svoj reálny vzor. Alebo že by to bolo naopak ? Veľmi silný a iste i podvedomý motív ovplyvnil na zopár rokov jej tvorbu. Ivett začína  experimentovať. Voľnejšie ruky bez denných starostí o živobytie, nový ateliér, to všetko umožňuje skúšať maľbu na skle, maľovanie olejom, akrylom... 

Prelína sa Ivetin život s jej tvorbou? Iste. Ako každého dobrého umelca – dobré, hodnotné a najmä pravdivé umelecké dielo vznikalo a vzniká len v silnej reflexii sveta a ľudských osudov. A že Ivett je citlivá a vnímavá sa mimoriadne silne prejavuje v jej tvorbe. Aj preto, že je úprimná. Jej dušu vidíme v jej diele, ktoré je otvorené i hĺbavé zároveň. Je čitateľné i odkazujúce, symbolizujúce i dekoratívne. Ale najmä – ľudsky čisté, príjemné, bez falše a závisti či nenávisti. 

Spôsoby a umelecké postupy, škálu výtvarného vyjadrovania a farebnosť, ktoré Axamitová používa a využíva sú overenými zložkami jej umeleckého prejavu. Ak nachádzame inšpiráciu a využitie umeleckých postupov secesie v jej asamblážach, určite nie sme ďaleko od pravdy. Najmä secesia viedenská je zrejmá pri monumentálnejších obrazoch. Predstavte si  Klimtov „Bozk“. To sa týka i farebnosti. Možno je to  tým, že samotná technika vypaľovania keramiky a najmä možnosti vypaľovania vzhľadom na rozmery keramickej pece určujú istý rozmer jednotlivého prvku, ktorý svojim tvarom a farebnosťou zapadne do mozaiky diela aby vytvoril v daných líniách celkový obraz výjavu. Výjavu, ktorému dominuje štylizovaná figúra, postavy milencov, anjelov, detí, zvierat... A aby sa mnohé z týchto vysnených životných situácií a rozprávkových sfér zhmotnili, tak nám Ivett predkladá v poslednej dobe pomerne monumentálnu trojrozmernú plastiku postáv, ktoré nie sú len samoúčelne dekoratívne, ale majú nás strážiť v našich príbytkoch a záhradách ako nemenní nemí duchovia dobrej vôle, exaltovanej pózy a nezameniteľného tvaru. Práve tvar, farba a štylizácia postáv sú tak typické pre Axamitovej keramické dielo.

S obdivom sa vraciam v jej tvorbe k témam tak úprimným a spontánnym ako sú ľudské životy, v radosti a utrpení, hľadanie ich zmyslu a nachádzanie odpovedí nielen v našom pozemskom svete. Ak v tejto viere tomu zostane Ivett verná, bude to nielen jej ale aj nám uľahčovať život.