Svet anjelov či slobody krídel Ivett Axamitovej

PhDr. Etelka Čárska

muzikológ


Výtvarnú keramičku  Ivett Axamitovú  vnímam ako bytosť s muzikálnym cítením, duchovnou rezonanciou, priateľským nadhľadom. Spoločne sme prekráčali krásy okamihov, keď prehovorili duše a objavili tajomstvo, skryté pod nánosmi, symbolizovanými neraz i glazúrou obrazu. To tajomstvo prichádza pri záblesku svetla z našich hlbín poznania. Tak objavujeme po kúsku seba, tak sa snažíme nachádzať a harmonizovať súvislosti do prejavu tvorby, vzťahu, pochopenia.

Diela Ivett  nadobúdajú rokmi hlbšie oslovenia z duchovnej podstaty. Vyciťuje neobjavené priestory, ktorých sa dotýka s pokorou , prostredníctvom podobenstiev: napríklad  anjelov alebo skôr cez ich krídla, ktoré symbolizujú slobodu ducha. Túžbu, dotknúť sa nimi hĺbok i výšok, vertikálu i horizontálu, ktorý v strede pretína svetlo  katarzie. Preto zažila i tvorila toľko krížov, pretože podvedome v každom hľadala ono svetlo prebudenia, spoznania, otvárania nových priestorov.

Priestory Univerza sú nekonečné. Znejú. Znejú tou najkrajšou hudbou, ktorú môže zachytiť len bytosť pokojná, rezonujúca s tichom hlbín, v ktorých objavuje spomienky. Nimi sa ladí do skutočnosti, k realite, ktorá  niekedy pohlcuje a nedovolí vydýchnúť.

Ivett Axamitová dýcha pulzom vnútornej sily. Jej krehkosť prezrádza, že tá sila sídli v iných oblastiach, nie v ľudských dimenziách. Dotknúť sa jej nervu znamená, vyjadrené slovami básnika Milana Rúfusa „v hĺbkach pohnúť Životom“. Ivett  sa týchto hĺbok dotýka. Objavuje Život. Jeho svetlom prežiaruje svoje nápady, premiešané s hlinou, ktorá je symbolom pevnosti, stabilizujúcej  ducha v realite. 

Ak sa nám niekedy zdajú jej symboly ojedinelé, nevysvetliteľné, hľadajme súvislosti v spoznávaní hlbších dimenzii Univerza a predovšetkým seba.

Ivetku a jej tvorbu vyciťujem srdcom a jeho pochopením.