"K inšpirácii potrebujem dotyk svetla - dotyk lásky"

Iveta Axamitová

 

 

 

Ivett Axamitová sa narodila 11.3.1967 v Bratislave. Prvé skúsenosti  nadobudla v ĽŠU – Jesenského v Bratislave. Študovala na Keramickej škole v Modre, kde pod vedením  prof. Juliusa Polkorába, nadobudla remeselnú zručnosť, potom absolvovala štúdium na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave pod vedením prof. Pajdlhausera. Za podporu a umelecké začiatky v reálnom živote, patrí veľká vďaka doc. Ivanovi Vychlopenovi z Vysokej školy výtvarných umení. 

Od roku 1991 Ivett tvorí v slobodnom povolaní. Jej výtvarná aktivita je mimoriadne rozsiahla, či doma alebo v zahraničí. Jej diela sú zastúpené v zbierkach Vatikánu, nachádzajú sa v galériach i súkromných zbierkach vo Francúzsku, Taliansku, Chorvátsku, Rakúsku, Poľsku, Dánsku, Kanade, Floride, Austrálii, Švajčiarsku, Izraeli, Nemecku, Českej republike...

Monumentálne diela vytvorila pre kostol sv. Gorazda vo Vrbovom (Slovensko) – 14 zastavení krížovej cesty, socha panny Márie, Betlehem. Kostol Nimnica (Slovensko) – reliéf na portáli- sv. rodina. Kaplnka Jabloňové, Seniorville – Krížová cesta, oltárny obraz.

Ivett Axamitová žije a tvorí striedavo v ateliéri v Ivanke pri Dunaji a v Topoľčanoch.